Regulamin bezpiecznego klienta

udostępnij na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

SZANOWNI KLIENCI

Galeria Wiślanka przypomina, że od dnia 24 października 2020 roku na terenie całego kraju obowiązują ograniczenia i zasady strefy czerwonej.

W związku z tym Galeria Wiślanka wprowadza następujący regulamin korzystania z terenu centrum handlowego dla Klientów.

Wejście na teren centrum handlowego oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KLIENTA

1. Klient obowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (z obowiązku tego zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całkowite zaburzenia rozwoju; zaburzenia psychiczne; niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim; trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa)

2. Klient obowiązany jest do noszenia rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk – na terenie centrum handlowego rozstawione są stacje do dezynfekcji rąk, zaleca się częstą dezynfekcję rąk oraz zobowiązuje się Klientów do dezynfekcji rąk przed wejściem do każdego sklepu oraz punktu usługowego znajdującego się na terenie Galerii Wiślanka

3. Zakazuje się spożywania posiłków na terenie centrum handlowego. Zakupione w centrum handlowym posiłki wydawane są wyłącznie na wynos i Klient zobowiązany jest spożyć je w miejscu bezpiecznym, w którym dopuszczalne jest zdjęcie maseczki lub innego zakrycia ust i nosa. Na terenie centrum handlowego obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania maseczki lub innego zakrycia ust i nosa

4. Maksymalna liczba Klientów w centrum handlowym wynosi 1 osoba na 15 m2, przy czym maksymalna liczba osób w poszczególnych sklepach lub punktach usługowych jest mniejsza i jest każdorazowo wskazana przed wejściem do danego sklepu lub punktu usługowego

5. Uprasza się Klientów o pozostawanie w odległości 1,5 metra od siebie (ograniczenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów).

Przypomina się również, że od dnia 24 października 2020 roku osoby, które ukończyły 70. rok życia mogą przemieszczać się wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Szanowni Klienci robimy co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i ochronę Państwa zdrowia. Mamy nadzieję, że powyższe zasady spotkają się z Państwa zrozumieniem. Chrońmy się razem stosując się do nich.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pracownicy Galerii Wiślanka służą Państwu pomocą.

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1797); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1829); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1871).

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.