Pełne otwarcie Galerii Wiślanka!

udostępnij na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Na ten dzień wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością.

Po trzecim lockdown’ie trwającym aż pięć tygodni, dzisiaj tj. 1 lutego nastąpiło pełne otwarcie centrów handlowych. Galeria Wiślanka jest gotowa na przyjęcie Klientów i funkcjonowanie w najwyższym rygorze sanitarnym.

Nie musicie mieć żadnych obaw!

Pamiętajcie, Galeria Wiślanka od dnia oficjalnego otwarcia tj. 22 października stale funkcjonuje z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.

Jesteśmy przekonani, że centra handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych obiektów w przestrzeni publicznej.

Środki bezpieczeństwa w galeriach handlowych są dostosowane do krajowych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

U nas jesteście bezpieczni!

Na bieżąco prowadzimy monitoring, który pozwala kontrolować liczbę Klientów przebywających w naszym obiekcie i zapobiegać przekroczeniu bezpiecznego poziomu.

Pracownicy ochrony, a także obsługi sklepów przypominają kupującym o przestrzeganiu zasad „DDM” – Dezynfekcja, Dystans, Maseczka.

Stosowanie się do zasady DDM, a więc przestrzeganie tych trzech zaleceń może pomóc nam ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Chrońmy siebie nawzajem!

Pamiętajcie proszę, że wejście na teren Galerii Wiślanka oznacza zaakceptowanie Regulaminu Bezpiecznego Klienta.

Robimy co w naszej mocy, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo i ochronę Waszego zdrowia. Mamy nadzieję, że poniższe zasady spotkają się z Waszym zrozumieniem.

 

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KLIENTA

1. Klient obowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (z obowiązku tego zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całkowite zaburzenia rozwoju; zaburzenia psychiczne; niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim; trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa)

2. Klient obowiązany jest do noszenia rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk – na terenie centrum handlowego rozstawione są stacje do dezynfekcji rąk, zaleca się częstą dezynfekcję rąk oraz zobowiązuje się Klientów do dezynfekcji rąk przed wejściem do każdego sklepu oraz punktu usługowego znajdującego się na terenie Galerii Wiślanka

3. Zakazuje się spożywania posiłków na terenie centrum handlowego. Zakupione w centrum handlowym posiłki wydawane są wyłącznie na wynos i Klient zobowiązany jest spożyć je w miejscu bezpiecznym, w którym dopuszczalne jest zdjęcie maseczki lub innego zakrycia ust i nosa. Na terenie centrum handlowego obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania maseczki lub innego zakrycia ust i nosa

4. Maksymalna liczba Klientów w centrum handlowym wynosi 1 osoba na 15 m2, przy czym maksymalna liczba osób w poszczególnych sklepach lub punktach usługowych jest mniejsza i jest każdorazowo wskazana przed wejściem do danego sklepu lub punktu usługowego

5. Uprasza się Klientów o pozostawanie w odległości 1,5 metra od siebie (ograniczenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów).

 

Zapraszamy Was serdecznie!

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.